Türkiye’de En İyi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projeleri, TurSEFF Ödül Töreninde Kutlandı.

Turseff_Award_720x313-400x250 7 Aralık 2016’da, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) resmi ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende; TurSEFF programının ikinci aşamasında finanse edilen en iyi küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri, başarılarından dolayı kutlandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2010 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) sürdürülebilir enerji projeleri için finansman sağlamak amacıyla TurSEFF’i başlattı. Altı yıllık faaliyet döneminde, çoğunlukla enerji olmak üzere tekstil, turizm, plastik ve yiyecek – içecek sektörlerinde sürdürülebilir enerji projelerine 456,7 milyon avro kaynak ayrılmıştır.

EBRD’nin SEFF (Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) girişiminin bir parçası olan TurSEFF, yerel bankalarla ortaklıklar kurarak bu projelerin finanse edilmesini amaçlıyor. SEFF’ler; finansmanın, enerji ve diğer kaynakların verimli kullanılmasıyla sonuçlanan yatırımlara yöneltilmesinin yanı sıra; paydaşlara, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir proje uygulama ekibi sağlıyor.

2010 yılında faaliyete geçmesinden bu yana TurSEFF için proje danışmanı olan MWH, ülkedeki yerel Türk bankalarından KOBİ’lere kadar uzanan çeşitli program paydaşlarına teknik yardım sağlamaktadır. MWH, program aracılığıyla 2 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyonunun önlenmesinde ve yenilenebilir kurulu enerji kapasitesinin son 6 yılda yaklaşık 400 MW artırılmasında doğrudan etkide bulunmuştur. Programdaki yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık yarısı fotovoltaik enerji santralleridir ve TurSEFF, bugüne kadar yaklaşık 850MW kurulu gücü olan Türkiye güneş enerjisi portföyüne yaklaşık 200MW eklemiştir. Program, ayrıca;  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmektedir

MWH Türkiye Operasyonlar Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu altı yıllık operasyona baktığımızda; Türkiye’nin sürdürülebilir enerji finans piyasası üzerinde büyük bir etki yaptığımızı görüyoruz. Pazarlama, bilgilendirme, kapasite geliştirme ve teknik değerlendirme faaliyetlerimiz sayesinde sadece projelerin canlanmasını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda ülkedeki sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık seviyesini yükselttik ve ortak bankalarımız için sürdürülebilir bir finansman mekanizması yarattık. Ödül alan tüm bankaları ve yatırımcıları tebrik ediyorum ve gelecekte bu tür yatırımların devam etmesini umuyoruz.