Su & Atıksu

Markets - Energy & PowerSu ve Atıksu Yaşam Döngüsü için Mühendislik, Arıtma ve Yönetim Çözümleri

Su sektörünün ön saflarında yer alan MWH, müşterilerinin su ve atıksu kalitesini giderek artan iyileştirme çalışmalarına, su ve atıksu kalitesinin yasal koşulları karşılamasına ve yönetmesine yardımcı olmakta, diğer yandan yenilikçi ve etkin maliyetli çözümler üretmektedir.

MWH; su kalitesini iyileştirme, yeniden kullanım ve stratejik çevresel planlama programlarında teknik ve kurumsal uzmanlığını kullanarak, öncü rolünü devam ettirmektedir. Ayrıca inşaat dahil olmak üzere; stratejik danışmanlık, plan-programlama ve proje yönetimi ile tam yaşam döngüsü yaklaşımı sunmaktadır.

MWH, kendini “Daha İyi Bir Dünya Kurma” misyonuna adamıştır ve bu bakış açısı, teknik yaklaşımlara ilişkin duruşunun temelini oluşturmaktadır. En düşük karbon izi değerine ve aynı zamanda müşterileri için en uygun maliyetli çözümler üretmeye devam etmektedir. Ayrıca, stratejik danışmanlık ve planlama, proje yönetimi ve inşaat dâhil olmak üzere bir tam yaşam döngüsü yaklaşımı sunmaktadır.

MWH Türkiye; su kaynakları planlaması ve yönetimi, tasarım ve inşaat denetimi, su kaynakları, su arıtımı ve depolanması, rezervuarlar ve barajlar, atıksu şebekeleri ve arıtımı, içme suyu arıtımı, su kalitiesi iyileştirmesi, ters ozmoz, denizsuyunun tuzdan arındırılması, taşkın tedbirleri, nehir havzası yönetimi ve su hizmetleri, bakanlıklar ve kamu/özel sektör şirketleri için varlık yönetimi vb. birçok alanda farklı projeler için hizmet sağlamaktadır.