Petrol & Gaz

Petrol_300x200Petrol ve Gaz Endüstrisindeki Küresel Zorlukları Anlamak

MWH, petrol ve doğalgaz sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Tedarik zincirinin her aşamasında tasarım, kurulum ve inşaat hizmetleri konusunda lider bir sağlayıcıyız. Bununla beraber, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketleriyle uzun vadeli ilişkerimiz bulunmaktadır. MWH personeli, enjeksiyon ve bertaraf kuyuları, boşaltma ve taşıma tesisleri, depolama ve su tutma sistemleri ve yeniden kullanım veya boşaltım için arıtma (hidrokarbon, katılar, çözünebilir organik ve/veya tamamen çözünmüş katılar v.b.) gibi su yönetim tekniklerinin tamamı konusunda deneyimlidir.

Önce Güvenlik Kültürü

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve proje katılıcılarımız için güvenlik önce gelir. Bu politikalarımızda, uygulamalarımızda ve istatistiklerimizde yansıtılır. Müşteriler, MWH personelinin olabilecek en güvenli projeyi teslim edeceklerinden emin olabilir. Petrol ve gaz endüstrisi için MWH hizmetleri şunlardır:

 • Su / atıksu yönetimi, depolama, iletim ve arıtım
 • Çevre planlama, izin alma ve uygunluk
 • Sosyal etki değerlendirmesi
 • Paydaş yönetimi ve katılımı
 • Su kalitesi, hidrojeoloji, hidroloji ve biyokimya
 • Ekoloji ve doğal kaynaklar yönetimi
 • Birleşme ve satın almalar desteği
 • İyileştirme, durum tespiti ve son verme
 • İnşaat, jeoteknik ve enerji altyapısı geliştirme
 • Varlık ve program yönetimi
 • Sağlık ve güvenlik
 • Risk yönetimi
 • Ekonomik analiz ve geliştirme
 • Mühendislik ve tasarım