Enerji & Güç

Electricity_300x200Gelişen bir Dünya için Enerji Mühendisliği ve Yönetimi

MWH; çevre, iklim değişikliği ve enerji sorunları çözümünde öncü rol üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde yenilikleri destekleyerek, çevre dostu enerji üretim çözümlerini geliştirmekte ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Sağlam kurumsal enerji yol haritaları, enerji verimliliği denetim programları, elektrik üretim çözümleri, fizibilite çalışmaları, kavramsal, temel ve detaylı tasarım, inşaat denetim ve izlemesi dâhil olmak üzere, kapsamlı enerji hizmetleri ile müşterilerine önemli tasarruflar sağlayabilmektedir.

MWH, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından Türkiye’nin ana sürdürülebilir enerji kredi limitlerinin uygulanmasından sorumludur. TurSEFF, MidSEFF ve TurEEFF programları; Türk işletmelere yeşil enerji girişimlerinin geliştirilmesi, yüksek enerji yoğunluğu ve üretim maliyetlerinin azaltılması, endüstriyel rekabet gücünün artırılması, sera gazı emisyonlarının ve enerji bağımlılığının azaltılması konusunda destek vermektedir. MWH; potansiyel alt projelerin uygunluğunu, söz konusu tesislerin çevresel, teknik ve mali kriterlerine göre değerlendirmektedir. Ayrıca, kredi alan kişilere, yerel mühendislere ve son kullanıcılara eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlemektedir.

MWH Türkiye Genel Müdürü Murat Sarıoğlu’nun Türk web sitesi “Temiz Enerji için Finansman” için verdiği, MWH’in “Enerji Finansmanı Programlarına Katılımı” hakkındaki bu röportajı görmek için lütfen inceleyiniz.