Endüstriyel & Ticari

21. Yüzyılın Zorluklarına Yönelik Mühendislik ve İnşaat Hizmetleri

Büyük sanayi şirketleri dünya çapında milyonlarca insana istihdam sağlıyor, ağır makine ve kimyasallar ile çalışıyor, önemli miktarlarda enerji ve su tüketiyor ve hammadeleri ürünlere dönüştürmek için fabirika ve makinelere ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca, çevresel ve sosyal zorluklar yaratan hava emisyonları, atık maddeler ve aşırı ısı üretiyorlar. MWH bu sorunlara çözüm bulmak ve iş performanslarını artırmak için, endüstri ve ticari müşterileriyle yakından çalışıyor.

Müşterilerimize çeşitli zorluklarla ve küresel trendlerle yüzleşme konusunda yardımcı oluyoruz:

Yönetişim

SGÇ yönetişim risklerini tespit etmek ve yönetmek için, stratejik danışmanlık ve iş süreci değerlendirme konularında uzmanlaştık. Entegre küresel işgücümüz, müşterilerimizin risk yönetimi ve yeni fırsat çözümlemeri için dünyadaki her MWH uzmanının özel ve uzmanlaşmış bilgisine ulaşmasını sağlar. Küresel şirketlerin, tesis ve iş edinmeleri ve elden çıkarmaları sırasında milyonlarca dolar tasarruf etmelerini sağladık.

Kaynak Verimliliği

MWH danışmanlık sağlayarak ve kaynak tükemini ve atık oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalar yaparak müşterilerini destekler. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularındaki deneyimimiz müşterilerimizin, üretim maliyetlerini düşürürken ve rekabet avantajlarını artırırken, sürdürebilirlik hedeflerine ulaşabilmelerine yardımcı olur. Suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için ürettiğimiz çözümlerimiz müşterilerimizin su ihtiyaçlarını, kullanımlarını ve su kaynağı risklerini optimize etmelerinde faydalı olur. Son olarak, MWH atıkların belirlenmesi, en aza indirilmesi ve geri dönüştürülmeleri için son çözümlerin bulunması hakkında çok güçlü bir geçmişe sahiptir.

Mevzuata Uygunluk

Yıllardır kazandığımız küresel denetim deneyimimiz sayesinde çevre, sağlık ve güvenlik performansını iyileştirmek amacıyla uygunluk denetim programları geliştirmek ve yürütmek için müşterilerle yakından çalışıyoruz.

Yerel ve bölgesel çalışma uygulamaları, süreçleri ve yönetmelikleri hakkındaki bilgimiz sayesinde müşterilerimizin endüstriyel tesislerdeki sağlık, güvenlik, hava emisyonları, sıvı atıkları, toprak ve diğer ortamların temizlenmesi konusundaki ilgili süreçlerinde mevzuata uygun hale gelmelerine yardımcı oluyoruz.

Sosyal Sorumluluk

MWH’in engin endüstri deneyimi sayesinde, müşterilerimize küresel operasyonlarıyla ilgili itibar riskleri ile yüzleşmeleri konusunda ve etkili kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Müşterilere paydaş ilişkilerini yönetmeleri için projelerin yaşam süreçleri boyunca tedbiri elden bırakmadan destek oluyoruz. Ayrıca, denetleme protokolümüz de bize müşterimizin tedarikçilerini işçi hakları, etik politikası, ayrımcılık, insan hakları, çocuk işçiliği, maaş ve fazla mesai gibi SGÇ ve sosyal hususlar kapsamında değerlendirmemizi sağlar. Risk-temelli bir yaklaşım kullanarak, kabul edilemez uygulamaları kategorize ediyor ve onları marka itibar zedelemeleri olasılıklarına göre sınıflandırıyoruz.