MidSEFF - Türkiye Orta Ölçekli Sürdürlebilir Enerji Finansmanı Programı

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürlebilir Enerji Finansmanı Programı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası | Türkiye Geneli

 

 

Proje tanıtımı

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Komisyonu’nun (EC) desteğiyle, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulamaya konan ve bu kapsamda yenilenebilir enerji, atıktan enerji, endüstriyel enerji verimliliği ve kaynak verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanı için toplam 1.5 milyar AVRO tutarında kaynak ayrılan Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) 5 yılı aşkın süredir devam etmektedir.

MWH, MidSEFF Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin teknik, finansal çevresel ve sosyal danışmanlığını üstlenmiştir.

Proje kapsamı

MidSEFF Programı kapsamında, 2011’den bugüne kadar; Türk bankaları aracılığı ile yenilenebilir enerji (hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, atıktan enerji elde edilmesi projeleri) ve endüstriyel kaynak & enerji verimliliği yatırımlarına kredi tahsisi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda MWH MidSEFF ekibi, Proje Yatırımcısı ile Katılımcı Banka tarafından sunulan gerekli dokümantasyona bağlı olarak projenin teknik, çevresel ve mali uygunluk kontrolünü gerçekleştirmekte ve gerekli izlemeleri yapmaktadır.

MWH uzmanları, ayrıca düzeltici önleyici faaliyetler için bir “çevresel & sosyal aksiyon planı (ESAP)” ve “paydaş katılım planı (SEP)” hazırlayarak, yatırımcıya sürdürülebilir bir yol çizmekte ve gelişmeleri izlemektedir. Bu sayede, Proje yatırımcısı gerekli faaliyetlerle ilgili bilinçlendirilir.

Projenin amacı

MidSEFF Programı kapsamında, 2011’den bugüne kadar; yedi Türk bankası (Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi) aracılığı ile hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, atıktan enerji elde edilmesi projeleri ve endüstriyel enerji verimliliği yatırımları olmak üzere; 5-50 MW arasında orta ölçekli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında çevreye duyarlı toplam 47 proje finanse edilmiş ve yaklaşık 800 milyon Avro’nun üzerinde kredi tahsis edilmiştir.

2010 ve 2016 yılları arasında Türkiye’deki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüne %2.6 katkı sağlanmıştır. 2016 / Nisan sonu resmi verilere göre, Jeotermalden sağlanan elektrik üretiminin %14.3 ü, Rüzgardan sağlanan elektrik üretiminin %9.1 i ve hidroelektrikten sağlanan elektrik üretiminin %1.1 i MidSEFF tarafından karşılanmıştır.

 

Istanbul, Türkiye

Tekirdag, Türkiye

Balikesir, Türkiye

Manisa, Türkiye

Izmir, Türkiye

Usak, Türkiye

Aydin, Türkiye

Isparta, Türkiye

Zonguldak, Türkiye

Kütahya, Türkiye

Kırıkkale, Türkiye

Konya, Türkiye

Mersin, Türkiye

Kahramanmaraş, Türkiye

Artvin, Türkiye

Bitlis, Türkiye

Kars, Türkiye

Giresun, Türkiye

Rize, Türkiye

Trabzon, Türkiye

Tokat, Türkiye

Amasya, Türkiye

Kırklareli, Türkiye

Çanakkale, Türkiye

Hidroelektrik Santrali Projeleri

Jeotermal Enerji Santrali Projeleri

Enerji Verimliliği projesi

Atıktan Enerji Üretimi Projesi

Rüzgar Enerji Santrali Projeleri

Biokütle Enerji Santrali Projesi

Daha fazla proje görüntüle

Proje haritası ile Türkiye ve Dünya’da yer alan diğer projelerimizi görüntüleyebilirsiniz.

Proje Haritası