CS04 - Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri

Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  |  Ankara, Türkiye

 

 

 

Proje tanıtımı

Enerji yoğun bir ülke olan Türkiye’de enerji verimliliği piyasasının geliştirilmesi ve enerji verimliliği için ticari kredilendirmenin desteklemesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi, enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve uygulanmasına yardımcı olacak düzenlemelerin önerilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal çerçevelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamı

Türkiye’de bir ESCO endüstrisi geliştirilmesi amacıyla bu konuda bir mevzuat oluşturulmasına destek verilecek, bilgilendirme ve farkındalık artttırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve bankalar gibi paydaşlar için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlenecek, ESCO model sözleşmleri oluşturulacak ve tüm bu faaliyetleri desteklemek amacıyla araçlar, prosedürler ve dokümanlar üretilecektir. Ayrıca proje kapsamında KOBİ’lerde 300’ün üzerinde enerji etüdü gerçekleştirilecektir.

Enerji Etüdü Yapılan İller

Ankara, Türkiye

Adana, Türkiye

Antalya, Türkiye

Aydin, Türkiye

Bilecik, Türkiye

Bolu, Türkiye

Denizli, Türkiye

Eskisehir, Türkiye

Gaziantep, Türkiye

Istanbul, Türkiye

Izmir, Türkiye

Karabuk, Türkiye

Kirklareli, Türkiye

Kirsehir, Türkiye

Kocaeli, Türkiye

Konya, Türkiye

Manisa, Türkiye

Mersin, Türkiye

Ordu, Türkiye

Rize, Türkiye

Trabzon, Türkiye

Zonguldak, Türkiye

EVD firması

ücretsiz enerji etüdü

eğitim ve seminer

kişi için eğitim

Projenin amacı

  • Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde belirtilen önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi
  • Enerji verimliliğinde proje hazırlama kapasitesinin iyileştirilmesi ve ticari enerji verimliliği kredilendirme pazarı için kapasite geliştirilmesi

Daha fazla proje görüntüle

Proje haritası ile Türkiye ve Dünya’da yer alan diğer projelerimizi görüntüleyebilirsiniz.

Proje Haritası