CS02 – Yenilenebilir Enerji için Danışmanlık Hizmetleri

 

Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  |  Ankara, Türkiye

 

 

 

 

Proje tanıtımı

Proje, Avrupa Birliği’nin enerji stratejilerine paralel olarak, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin en önemli çıktısı, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasına, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik payının arttırılmasına ve Proje kapsamında belirlenen engellerin ortadan kaldırılmasına imkân sağlayacak detaylı bir plan olacaktır. Ayrıca proje, Türkiye’deki finansal sektör kuruluşlarının, Proje kapsamında hazırlanan KOBİ yenilenebilir enerji projeleri için finansman başvuruları almalarını hedeflemektedir.

Proje kapsamı

Proje, mevcut durumun ve mevzuatın incelenerek yenilenebilir enerji sektöründeki engellerin belirlenmesi ve bir yol haritası çizilmesi; finansman mekanizmalarının oluşturulması ve küçük ölçekli projelerin geliştirilmesi; ve güneş enerji santralleri için bir izleme, tahmin ve kontrol sisteminin kurulmasını içermektedir.

 

Technical Assistance Facility for the Sustainable Energy for All Initiative

 

Projenin amacı

Proje sonunda, özellikle küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin seçilmesi ve uygulanması için uygun en uygun yöntemlerin belirlenmesi ve söz konusu projeler için finansman mekanizmalarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, potansiyel yatırımcılar, iletim ve dağıtım sistem operatörleri ile bankalar projenin başlıca faydalanıcıları arasındadır.

 

 

adet değerlendirilen proje

GES projesi

BES projesi

RES projesi

Daha fazla proje görüntüle

Proje haritası ile Türkiye ve Dünya’da yer alan diğer projelerimizi görüntüleyebilirsiniz.

Proje Haritası