Varlık Yönetimi

Markets - Energy & Power

Etkili varlık yönetimi ile optimum etkinliğe ulaşılması

Talepteki artışlar, düzenleyici gereksinimler ve altyapıdaki kötüleşme bütçe artışlarını geçtikçe, dünya genelindeki organizasyonlar sürekli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklar başarınız için stratejik bir varlık yönetim planını elzem kılar.

Stratejinin amacı olarak insanların, süreçlerin, verilerin ve teknolojinin geniş-tabanlı değerlendirmesi yoluyla mevcut kapasiteleri saptamak ve hızlı kazançlar elde etmeye ve uzun vadeli planlar geliştirmeye yönelik sonraki adımları belirlemek için sizlerle çalışırız. Yönetim danışmanlarımız bu amaçlara ulaşmak için dünya genelindeki en iyi varlık yönetimi uygulamalarını size getirirler. MWH, iş performansını ve varlık yaşam döngüsü yönetimini iyileştirmek için kapsamlı bir danışmanlık ve teknoloji çözümleri dizisi sunmaktadır.

Süreç yönetimi tek kerelik bir olay değil devam eden bir iş disiplini ve kültürüdür. MWH, yalnızca fiziki varlık altyapısını ele almakla kalmayan aynı zamanda kişileri, iş süreçlerini, organizasyonu destekleyen ve sürdürülebilir performans iyileştirmeleri sağlamak amacıyla teknolojiler sunan yapılandırılmış bir yaklaşım sağlamaktadır.

Stratejik varlık yönetiminin nihai amacı; tanımlanan risk ve maliyet kısıtları çerçevesinde hizmet düzeyi hedeflerine ulaşmaktır.

Uzmanlık Alanlarımız:

  • Atık Su, Drenaj suyu ve İçme suyu dahil olmak üzere yerel yönetim faaliyetleri
  • Su gücü (Üretim ve İletim)
  • Binalar