Sürdürülebilirlik & İklim Değişikliği

MWH_Atik_300x200Atık Yönetimi

Atık karşısındaki tutumumuz değişmektedir. Eski usul atık bertaraf metotları artık kabul edilebilir değildir ve yasal, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler daha bütünlükçü bir yaklaşıma olan talebi artırmaktadır. Hem kamudaki hem de özel sektördeki kuruluşlar kaynakların sorumlu kullanımından ve atık minimizasyonundan elde edilebilecek daha büyük çaplı faydaların farkına varmaktadır. MWH, atık önleme ve toplama ve atık arıtımı ve işlemenin yanı sıra atık yönetimi ve politikalarında kanıtlanmış bir geçmiş performansa sahiptir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin arasında tüm toplum ve iş ihtiyaçları için uygulanabilir planlama ve mühendislik çözümleri bulunmaktadır. Ekibimiz, uluslararası düzeyde tanınan uygulayıcılardan oluşmaktadır ve atık döngüsünün tüm aşamalarında tecrübe sahibidir. İşimize sürdürülebilirlik ilkeleri yön vermektedir ve “hayat boyu” yaklaşımını esas almaktayız. Münferit ve kombine atık kollarının yeniden kullanımına, geri dönüşümüne, azaltılmasına ve geri kazanılmasına imkan tanıyacak alternatifler geliştirmeye odaklanarak dünya çapındaki müşteriler için çok çeşitli atık minimizasyon inisiyatifleri değerlendirmiş ve uygulamış bulunmaktayız.

MWH, entegre su yönetim sistemlerinde uzmanlaşmaktadır. Çok disiplinli yaklaşımımız planlama, halka danışma, kaynak onayları, bölgesel atık planları, bölge atık stratejileri ile altyapı tasarımı ve gelişimini kapsamaktadır. MWH’nin çok disiplinli yaklaşım sunma becerisi ayrıca atık sahası mühendislik alanındaki başarının anahtarıdır. İlgili sahaların değerlendirilmesi, atık sahası bileşenlerinin tasarımı, gaz ekstrasyon sistemlerinin tasarımı, atık sahalarının iyileştirilmesi ve kapatılması ile finansal ve işletim yönetimi dahil olmak üzere eksiksiz uçtan uca hizmet sunmaktayız. Katı atık projeniz ya da sorununuz ne olursa olsun MWH’nin uzman ekibi çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan uygulanabilir bir çözüm geliştirmenize yardımcı olabilir.

İklim Değişikliği & Sürdürülebilir Enerji

MWH çevre, iklim değişikliği ve enerji ile ilgili zorlukların çözümünde ön plandadır. Çevre dostu enerji üretim çözümleri geliştirerek ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki gelişmelerin desteklenmesine öncülük etmekteyiz.

Kapsamlı enerji hizmetlerimiz müşteriler için kayda değer tasarruflar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve sağlam kurumsal enerji yol haritalarının, enerji verimliliği denetim programlarının, güç üretimi çözümlerinin, fizibilite çalışmalarının geliştirilmesini, yapım izleme ve kontrolörlüğünü, çevresel uygunluk kontrolünü, BOŞLUK analizini ve eylem planlarını kapsamaktadır. MWH, enerji verimliliği ve azalan sera gazı emisyonları (SGE) ile sürdürülebilir kalkınmaya ve maliyet tasarruflarına yönelik ilerleme sağlayan enerji yönetim programları sunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki enerji uzmanları ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği finansmanı, enerji kredi ürünlerinin geliştirilmesi, borç verme ve iş sahipleri mühendisliği, proje yönetimi, çevresel ve sosyal değerlendirme ve tarafsız tavsiye ve eğitim gibi hizmetler sunmaktadır.

 

 

MWH, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından verilen Türkiye’nin başlıca sürdürülebilir enerji kredilerinin uygulanmasından sorumludur. TurSEFF, MidSEFF, TuREEFF Türk işletmelerinin yeşil enerji inisiyatifleri geliştirmesine, yüksek enerji yoğunluğunu ve üretim maliyetlerini azaltmasına, endüstriyel rekabetçiliği artırmasına, SG emisyonlarının ve genel enerji bağımlığının azaltılmasına destek olmaktadır. MWH, söz konusu tesislerin çevresel, teknik ve finansal kriterlerine göre potansiyel enerji alt-projelerinin uygunluğunu değerlendirmektedir. Ayrıca özel borçlular, yerel mühendisler ve kredi limitlerinin son kullanıcıları için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

AİKB Sürdürülebilir Enerji Finansman Araçları (SEFF) Konferansı 2012’de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), MWH tarafından Türkiye’de yürütülen MidSEFF ve TurSEFF projelerinin başarını kutlamak için MWH’yi iki AİKB Enerji Finansman Ödülü ile onurlandırmıştır.