Proje Yönetimi

MtP_200x200Proje yönetimi yaklaşımımız müşterilerimiz için optimum çıktıyı sağlamak için güçlü ticari işletmeyi, titiz ticari yönetimi ve teknik uzmanlığı bir araya getirmektedir. MWH proje yönetim ekipleri, sıklıkla çevresel ve sürdürülebilir enerji sermayesi iyileştirme projelerindeki müşterilerin, yüklenicilerin ve üçüncü taraf proje katılımcılarının tek iletişim noktası olmaktadır. Amaçlarımızı aşılamakta ve müşterilerimizle hızla uyum sağlamak için çalışırken onların da kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak en iyi uygulamaları ve standartları kullanmaktayız.

Kanıtlanmış Proje Teslimi ve Finansman

“Proje Yönetimi Uygulamaları El Kitabımız” (dünya genelindeki tüm MWH ofislerinde ve projelerinde küresel olarak uygulanan) ile yönlendirilerek, proje yönetim/destek faaliyetlerimizi diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kilit ilkelere dayandırmaktayız:

  • Doğru kişi – doğru iş;
  • Netliğin olmaması projeyi öldürür;
  • İyi proje planlaması için detaylara ihtiyaç vardır;
  • Tutarlı uygulamaların ve standart araçların kullanımı.

Projeyi Yönetmek

MWH, tüm Proje Teslim Sisteminin (PDS) bir parçası olan “Projeyi Yönetmek” (MTP) olarak adlandırılan bir proje yönetim sistemi kullanmaktadır. MTP proje döngüsünün belirli aşamalarında kullanılacak çeşitli prosedürler ve şablonlar içermektedir (bazıları aşağıda sunulacaktır). MTP sistemi tüm ofislerimizde proje planlamasından, yürütülmesine ve kapanışa kadar tutarlı bir şekilde MWH projelerini yönetmek için kullanılan kapsamlı bir uygulama ve prosedür dizisidir. MWH Proje Direktörü tüm bu uygulamaların her bir münferit projede kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olan kişidir.

Proje Finansmanı

MWH, donör fonlu projelerin finansmanının yönetimi konusunda 15 yıldan fazla tecrübeye sahip muhasebecilerden, saymanlardan, iç denetçilerden ve finans görevlilerinden oluşan geniş ve son derece tecrübeli bir ekibe sahiptir. En iyi proje yönetim uygulamaları doğrultusunda MWH proje yönetimi için projeye özgü bütçelerin ve nakit akışının hazırlanmasını ve yönetimini kapsayan sıkı bir sürece sahiptir. MWH içerisindeki her bir proje, proje bütçesinin hazırlanmasından ve kontrolünden sorumlu olan atanmış bir Proje Müdürü tarafından yönetilmektedir.