Kurumsal Güçlendirme & Kapasite Geliştirme

Bilginin paylaşılması, eğitim ve kılavuzluk sağlanması ve küresel olarak geliştirme projelerinin teslim edilmesi

MWH, projenin müşterilerimiz adına sorunsuz ve profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlarken faydalanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için bir uzmanlık kombinasyonu sunmaktadır. Çeşitli kamu ve özel sektör müşterileri için kapasite geliştirme programları ile yaklaşımları geliştirme ve ilham verici tecrübe alışverişine ilişkin fırsatlar aramanın yanı sıra yapılandırılmış rehberlik ve yaparak öğrenme metotları dahil olmak üzere kapasite geliştirme için her zaman esnek ve hassas bir yaklaşım arayarak uyarlanmış eğitim programlarının ve çalıştayların tasarlanması ve sunulması konularında kanıtlanmış bir geçmiş performansımız ve engin tecrübemiz bulunmaktadır. MWH, dünya çapında uzmanların eğitilmesi, seminerlerin, çalıştayların ve konferansların düzenlenmesi ve iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların desteklenmesi alanlarında muazzam tecrübeye sahiptir.

Güçlü yönetim ve paydaş uzmanlığının yanı sıra proje uygulamalarını başarılı bir şekilde yönlendirecek teknik bilgiye de sahibiz.  Birçok sözleşmenin uygulanması için yüksek değerli teknik uzmanlık sunarak iklim değişikliği ve enerji, hizmetler ve ticaret, risk yönetimi, su & atık su, arındırma, atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yakın zamana ait ve ilgili tecrübemiz bulunmaktadır.