İnşaat Yönetimi

MWH_Insaat_300x200MWH, çok çeşitli inşaat yönetim hizmetleri sunarak küresel düzeyde çok fazla tecrübeye sahiptir. Su arıtımı ve iletiminden mühendislik, tasarım, yapım, işletmeye alma ve çevre ıslahı ve yenilebilir enerjiye kadar farklılık gösteren projeler için mühendislik, tasarım, yapım, işletmeye alma ve başlangıç hizmeti sunmaktayız. Müşterilerimize kalite, değer, zamanlama ve maliyet etkinliğinde yeni standartlar belirleyen tamamen entegre proje teslim hizmeti sunmak için gerekli yetkinliklere, profesyonel yeteneğe, evrensel erişime ve sermayeye sahibiz.

Türkiye’de, sorunları hızla çözerek ve bütçe ve zaman çizelgesini titizlikte izleyerek, proje katılımcıları arasındaki etkili iletişime özel önem vererek su ve atık su arıtma tesisleri için yapım kontrolörlük hizmeti vermekteyiz.

Her yıl dünyadaki en prestijli kuruluşlar tarafından verilen çok sayıda ödülden de anlaşılacağı üzere MWH, sürekli olarak proje mükemmelliği ve yapım güvenliği alanındaki en iyi yükleniciler ve yapım yönetim hizmet sunucuları arasına girmektedir. Her projede bir yandan gelecek nesiller için kaynakları muhafaza edip korurken ve daha az kirliliğe ve atığa neden olurken müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için etkin maliyet, sürdürülebilir yapım metotları ve yenilikçi düşünceden faydalanmaktayız.