Çevre & İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

MWH_Cevre_300x200Çok sayıdaki endüstride güvenli, etkili ve uyumlu çalışma koşullarının oluşturulması

İmalat, inşaat, havacılık, yeme-içme, sağlık, finans, altyapı ve metalürji dahil olmak üzere çok sayıdaki endüstride enerji tasarrufu, çevre, sosyal, sağlık ve işlerinin güvenliği ile ilgili sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak üzere endüstriyel ve ticari müşterilerimiz ile yakından çalışmaktayız.

Müşterilerimiz güvenlik, tehlikeli maddelerin emisyonları, toprak kirliliğinin önlenmesi, su-atık su arıtımı ve endüstriyel ve ticari tesislerin temizlenmesinin yanı sıra enerji verimliliğine ilişkin katı yönetmeliklerle sık sık karşı karşıya kalmaktadır.

MWH, çevre zararının önlenmesine ya da sınırlandırılmasına ve enerji verimliliği ve tüketiminin iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmakta ve çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca; şirketleri, bütçe, çalışan sayısı ve diğer varlıkları dikkate alarak etkin maliyet, verimli kaynak yaklaşımlar açısından alternatif süreçler geliştirme konusunda da desteklemekteyiz.

Arazi Çalışmalarında İSG

MWH, aşağıdaki standartları yerine getirerek özellikle endüstriyel ve inşaat sahalarında sağlık-güvenlik, risk değerlendirme, düzeltici-önleyici faaliyetleri uygulama, çevresel korumayı sağlama, çalışanları eğitme ve bilgilendirme yapmaktadır.

 • Güvenli Koordinasyon
 • İnşaat Kontrollüğü
 • İSG Denetimi
Denetim & Durum Tespiti

Kanunlarla uyumluluk sağlamak, tesislerde iyileştirme programı kurmak, olası yükümlülükleri tespit edip azaltmak için, kritik noktaları keşfetmek ve verimli bir değerlendirme sunmak adına aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Mevzuata Uygunluk Denetimi
 • Durum Tespiti
 • Faz I Çevresel Değerlendirme
 • Faz II Çevresel Değerlendirme
 • Boşluk Analizi
 • Risk Değerlendirmesi
 • İSG Uyumluluk Denetimi

Birleşme&Satınalma Desteği

Danışmanlık

MWH, müşterilerine faaliyetlerinin kritik noktalardaki iyileştirme süreçlerinde destek olmak için, onlarla işbirliği yapmaktadır. Başarılı bir analiz, uyum ve uygunluk süreçleri için aşağıdaki çözümleri sunmaktadır.

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Saha Stratejileri
 • Genel Planlama
 • Atık Yönetimi Planlama
 • Atık Takip Sistemi
 • Davranış Bazlı Güvenlik
 • İSG Kalitesi
 • Kayıp Önleme
 • İzin
 • Uluslararası Bitki Koruma Birliği’ne Uyum
 • Çevresel Etki Değerlendirme
Eğitim

ÇSG ve işletme performansını arttırmanın en etkili yollarından biri, eğitim ve öğretimdir. 20 yıldır 15.000 ‘den fazla çalışanı aşağıdaki yollarla eğitmekteyiz:

 • Standart zorunlu Çevre ve İSG eğitimi
 • Özel Çevre ve İSG Eğitimi
 • E-Öğretim
 • Finanse Edilen Eğitim
İş Sağlığı Güvenliği

Toplam risk önleme ve başarılı bir koruma politikası sağlamak için hizmetleri şu şekilde sunmaktayız:

 • Güvenlik Sorumlusu
 • Çevre Sağlık Güvenlik Desteği
 • Acil Müdahale Planlaması
 • Risk Değerlendirmesi (kimyasallar, patlama, elle taşıma, gürültü, titreşim)
 • Entegre ÇSG Yönetim Sistemleri (ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, SA 8000)
 • Güvenlik Prosedürleri
 • Tıbbi Denetim Programı
İyileştirme ve Bertaraf ile ilgili Mühendislik Hizmetleri

Çevresel yükümlülükler, bir şirketin finansal performansının yanı sıra itibarını da güçlü bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu etkiyi önlemek için yapılan iyileştirme ve bertaraf yatırımları; aslında uzun vadede maliyetleri azaltmak için verimli bir stratejik yöntemdir. MWH’in multidisipliner ve bütüncül yaklaşımı; çevre, teknoloji ve maliyet açısından en verimli çözümleri elde etmeye yardımcı olmaktadır. Bu aşamada verilen hizmetler ise sıralananlar gibidir:

 • Saha araştırma tasarım ve uygulaması
 • Arazi iyileştirme Tasarımları
 • Çevre mühendisliği Tasarımları
 • Kontamine olmuş çamur yönetimi ve değerlendirmesi
 • Modelleme
 • Varlık Değerlendirmesi
 • Teklif ve ihale süreci yönetimi
 • Teknik gözlem ve kontrollük
 • HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik) ve HAZID (Tehlike Belirleme)