Atık Yönetimi

Atık karşısındaki tutumumuz değişmektedir. Eski usul atık bertaraf metotları artık kabul edilebilir değildir ve yasal, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler daha bütünlükçü bir yaklaşıma olan talebi artırmaktadır. Hem kamudaki hem de özel sektördeki kuruluşlar kaynakların sorumlu kullanımından ve atık minimizasyonundan elde edilebilecek daha büyük çaplı faydaların farkına varmaktadır. MWH, atık önleme ve toplama ve atık arıtımı ve işlemenin yanı sıra atık yönetimi ve politikalarında kanıtlanmış bir geçmiş performansa sahiptir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin arasında tüm toplum ve iş ihtiyaçları için uygulanabilir planlama ve mühendislik çözümleri bulunmaktadır. Ekibimiz, uluslararası düzeyde tanınan uygulayıcılardan oluşmaktadır ve atık döngüsünün tüm aşamalarında tecrübe sahibidir. İşimize sürdürülebilirlik ilkeleri yön vermektedir ve “hayat boyu” yaklaşımını esas almaktayız. Münferit ve kombine atık kollarının yeniden kullanımına, geri dönüşümüne, azaltılmasına ve geri kazanılmasına imkan tanıyacak alternatifler geliştirmeye odaklanarak dünya çapındaki müşteriler için çok çeşitli atık minimizasyon inisiyatifleri değerlendirmiş ve uygulamış bulunmaktayız.

MWH, entegre su yönetim sistemlerinde uzmanlaşmaktadır. Çok disiplinli yaklaşımımız planlama, halka danışma, kaynak onayları, bölgesel atık planları, bölge atık stratejileri ile altyapı tasarımı ve gelişimini kapsamaktadır. MWH’nin çok disiplinli yaklaşım sunma becerisi ayrıca atık sahası mühendislik alanındaki başarının anahtarıdır. İlgili sahaların değerlendirilmesi, atık sahası bileşenlerinin tasarımı, gaz ekstrasyon sistemlerinin tasarımı, atık sahalarının iyileştirilmesi ve kapatılması ile finansal ve işletim yönetimi dahil olmak üzere eksiksiz uçtan uca hizmet sunmaktayız. Katı atık projeniz ya da sorununuz ne olursa olsun MWH’nin uzman ekibi çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan uygulanabilir bir çözüm geliştirmenize yardımcı olabilir.