Kurumsal sorumluluk

Sürdürülebilir Mühendislik, Yenilenebilir Enerji, İklim Değişikliği ve Daha Fazlası

MWH’de çekirdek sürdürülebilirlik değerlerine inanmaktayız. İşimiz çevrede iyileştirme yapma ilkeleri üzerine kurulmuş bir mirasa sahiptir ve adanmışlığını sürdürülebilir mühendislik projeleri, yenilenebilir enerji geliştirme projeleri, atık su geri dönüşüm çabaları, iklim değişikliği planlaması ve daha fazlası ile kanıtlamaktadır. Ayrıca, müşterilerimizin çoğunun birinci gündem maddesi olan kurumsal sorumluluk ile kendi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerimizi besleyebileceğimize ve onlara destek olabileceğimize inanmaktayız.

MWH’de kurumsal sorumluluğu ciddiye alırız. Misyonumuz çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sürdürülebilir bir gelecek taahhüt etmek ve bu yönde ilerlemelerini sağlamaktır. İşyerindeki, piyasadaki, çevredeki ve topluluklar içerisindeki tüm faaliyetlerimizde sorumlu bir şekilde davranıyor ve sürekli olarak gelişiyoruz.

“Daha İyi Bir Dünya İnşa Etme”: iş yapış ve hayatımızı yaşama şeklimizin doğasında olan bir ilke. İnsanlar ve gezegen üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki bırakma arzusundayız. Organizasyonumuz ve insanlarımız hızla değişen gezegenimizin ve çevremizin kritik ihtiyaçlarına uymaktadır. Küresel kapsama alanımız, nerede olurlarsa olsunlar müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için dünya genelindeki en iyi teknolojileri harekete geçirmemize imkan tanımaktadır.  Dünya genelindeki ülkelerdeki pozisyonumuz ve hizmet tekliflerimiz geniş kapsamlı ve derin olup hem meslektaşlarımızın hem de müşterilerimizin saygısını kazanmaktadır.

Su altyapı sektörünün küresel lideri olarak suyun Dünya üzerindeki yaşam açısından ne kadar kritik olduğunu ilk elden görüyoruz. Her bir topluluğun, ve her bir insanın, temiz suya erişimini sağlamak için çaba gösteren organizasyonlarla ortaklığımıza devam etmekteyiz. Sorumlu atık su geri dönüşümü ve etkili çevresel su arıtımı bu yüzden bizim için bu kadar önemlidir.

Gezegenimiz ve insanları açısından sürdürülebilir bir gelecek birinci öncelik olmaya devam etmektedir. Bu amaçla iklim değişikliğini ele almak üzere tasarlanan eğitici sosyal yardım programları yürütmekte ve bu programları desteklemekteyiz ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmekteyiz.

Ayrıca gezegenimizin sağlığının kaynağının, insanlarının sağlığı ve refahı olduğunun da farkındayız. Hastalıkları tedaviye, yoksullukla mücadeleye ve tutkumuzu besleyen nedenlere adanmış çok sayıda yardım kurumuna yardım eli uzatmaya yönelik çabalara önayak olarak küresel insanlığı desteklemekteyiz. Gezegenin hizmetkarları olarak kendimizle gurur duyuyoruz ve çabalarımızı desteklemenizi dört gözle bekliyoruz.

İnsanların çalışmaktan gurur duyduğu, sürdürülebilirliğin öneminin farkında olan ve çalıştığımız topluluklara saygı duyan bir şirket sunmak için çabalıyoruz.