MWH Turkey Water Reuse Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı; kuraklık, su kıtlığıve ortalama sıcaklıktaki 2,5 ila 4 derece arası artışlar gibi iklim değişikliğinin ufukta görünen etkileriyle proaktif olarak mücadele etmek için harekete geçmiştir. Bakanlık, Stantec’in bünyesindeki MWH’i, “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında teknik destek sağlaması amacıyla görevlendirmiştir. Bu projenin amacı, Türkiye çapında konutlar, sanayi, turizm, enerji üretimi ve tarım alanlarında kullanılabilecek su kaynaklarını yönetmek ve suyun yeniden kullanılmasını sağlamak için en iyi uygulamaları oluşturmaktır.

Bu projenin bir parçası olarak MWH, ikincil araştırmalara dayalı olarak ülke çapında suyun yeniden kullanılma potansiyelini değerlendirecek, potansiyel alanları (tarım, sanayi, turizm, konutlar vb.) belirleyecek ve yeniden kullanım teknolojilerinin uygulanması için yöntemler oluşturacaktır. Mevcut en iyi uluslararası yeniden kullanım uygulamalarını inceleyerek mevcut ülke içi uygulamalarının karşılaştırılması, risk-fayda ve maliyet analizi yapılması, projenin başarısını sağlamak için eğitimler, çalıştaylar, bilinçlendirme kampanyaları ve genel değerlendirmeler yapılması, MWH’in Bakanlık’a sağlayacağı teknik desteğin kapsamında olacaktır. Proje kapsamında ayrıca seçilecek iki şehrin en büyük atıksu arıtma tesisinden çıkan kullanılmış suyun yeniden kullanımı için gerekli arıtma tesisi revizyonu ve kullanılmış su iletim hatları ve sulama sistemi için detay tasarım yapılıp uygulama projeleri hazırlanacaktır.

“İklim değişikliği doğal kaynaklarımız üzerindeki etkisinin büyüklüğü nedeniyle Türkiye için büyük bir endişe kaynağıdır ve etkileri şimdiden görülmektedir. Bu bağlamda kullanılmış suların belli amaçlar için yeniden kullanımı su kaynaklarımızın yenilenmesinin azalmaya başladığı bu ve ileriki dönemlerde en değerli kaynak haline gelecektir. Türkiye’deki su geri kazanım potansiyelinin şimdiden belirlenmesi ve planlanması ülkemizi ileride iklim değişikliğinin doğuracağı su stresinin olumsuz etkilerini azaltabilecektir. Bu nedenle,  yarınlarımızı ilgilendiren böylesine önemli bir projede Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz,” Murat Sarioglu, MWH, Türkiye Operasyonları Direktörü.