efw 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi Stantec’in bünyesinde olan MWH’i, İstanbul’daki Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisinin gerçekleştirilmesine destek olmak üzere, teknik danışmanlık hizmeti sağlanması konusunda danışman şirket olarak yetkilendirdi.

MWH; projenin bir parçası olarak uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartlar ile belirlenen ölçütlerle uyumlu hale getirecek ve projenin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlayarak anlaşmalı taraf’ın hazırladığı tüm çalışmaları, raporları, projeleri, taslakları, hesaplamaları denetleyecektir. Teknik ekip; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tüm gelişmelerden haberdar etmek için kendi detaylı raporlarını, projeye başlanılmadan önce  yorumlar ve önerilerle birlikte hazırlayacaktır.

efw 3MWH;  proses, mimari, inşaat, elektrik ve mekanik, ekipman, enstrümantasyon, altyapı ve tüm hesaplamalar da dahil, projede yer alan her tamamlayacı bileşenin yönetimini yerine getirecek ve projenin tüm yönleriyle ilgili detaylı raporlar sunacaktır.

110-120 MW elektrik üretmesi beklenen tesis; Türkiye’de, evsel nitelikli katı atıkları işleyen ilk Atıktan Enerji tesisi olacaktır.

MWH, Türkiye Operasyonlar Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu: Avrupa’daki en büyük, Atıktan Enerji Tesisi olması planlan  ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli ve simgeleşmiş bu projeye dahil olmaktan büyük bir gurur duymaktayız. Türkiye’ye, daha sürdürülebilir enerji üretim alternatifleri sağlama ve en gelişmiş katı atık yönetimi ile projeye destekte bulunmak için yetkin uzmanlığımızı, uluslararası bilgi, birikim ve tecrübelerimizi sunmayı,  büyük bir onur ve fırsat olarak görmekteyiz.