MWH jordan 2025Stantec’in bünyesindeki MWH, Ürdün 2025 projesinde, Ürdün’de Başbakanlık Servis Birimi’ne ve Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’na teknik destek sağlamak, uygulamayı desteklemek için etkin bir gözlem, değerlendirme ve servis sistemi kurmaya yönelik sözleşme imzaladı.

2015 yılında başlatılan Ürdün 2025 Projesi Ürdün ekonomisini canlandırmayı amaçlayan uzun vadeli bir yol haritasıdır. Proje ekonomik büyümeyi başarmayı, yoksulluğu ve işsizlik oranını azaltmayı amaçlamaktadır. 2025 Projesi ve ilgili yürütme geliştirme programı, özel sektörün gelişimini arttıracak ekonomik reformlara odaklanmaktadır.

Bu bağlamda MWH, Ürdün Hükümeti’ni gözlem ve değerlendirme uzmanlığıyla sistemi etkin bir şekilde yönetme ve bu reformların uygulanmasını sağlamak için görevlendirilmiştir. Aynı zamanda reformları uygularken karşılaşılan zorlukların aşılmasına ve Hükümet’in hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik destek ve ekonomik reformlar hakkında stratejik yollarla iletişim kurulması le ilgili kapasitenin geliştirilmesine de destek olacaktır..

Anca Andreescu, Belçika Operasyonu’nda Kıdemli Proje Yöneticisi ve Ticari Lider; “ Proje Ürdün için ekonomik büyüme ve istikrar kazandırarak daha iyi bir yarın inşa etmeyi sağlayacak heyecan verici bir fırsattır. Ürdün 2025 vizyonu, ülke için çok iyi işler çıkarma potansiyeline sahip kapsamlı bir projedir. Bu nedenle bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz.”