MWH in Ankara, Turkey

Istanbul, Türkiye –MWH Global, Türkiye’deki ikinci ofisini açtığını ilan etmekten mutluluk duyar. Ülke içerisindeki büyüyen iş ihtiyacı ile birlikte MWH  yerel, özel müşteri ve yüklenicileri desteklemek üzere ikinci ofisini açtı.

MWH son zamanlarda,  ulus boyunca destek gerektiren Türkiye’deki su ve enerji sektörü için ihaleler kazandı. Ankara’da bulunma, kamusal müşterilere ve  Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Komisyonu gibi uluslarlarası finansman kuruluşları ile stratejik olarak odaklanma açısından uygundur.

Dan McConville, MWH Global’de iş çözümleri başkanı Ban Mcconville: İş çözümlerimizi geliştirme yönünde sonraki adımı atmaktan ötürü gururluyuz. Biz, Türkiye ve bölgedeki büyüme hedefleri ile ilgili sonraki adımı atmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Orta Doğu’daki varlığımızla birleştirildiğinde Ankara ve İstanbul ofisleri, sadece Türkiye değil komşu ülkeler için de mühendislik ve teknik hizmetler sağlamak için geçit olarak görev yapacaktır.

Türkiye Operasyonlar müdürü Murat Sarıoğlu: Geçtiğimiz yıllar boyunca su, atık su, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ve doğal kaynaklar alanlarında özel, kamu ve uluslararası müşterilerimiz için güvenilir ortak olduk. Ankara’da var olarak bu ilişkileri daha fazla artırmak istiyoruz ve MWH’in yerel ve küresel uzmanlığını artırarak aynı zamanda petrol, gaz ve madencilik alanlarındaki uluslararası müşterilere yönelik hizmetlerimizi artırmak istiyoruz.