BeninStantec’in bünyesindeki MWH, Dünya Bankası tarafından Benin Hükümeti’ne kırsal ve küçük kasabalara su dağıtımını geliştirmeye yardımcı olmak için 2017-2030 Kırsal Su Tedariki Ulusal Stratejisini uygulamak için sözleşme imzalamıştır.

Yeni tamamlanan proje iki aşamalı bir süreç izlemiştir. İlk olarak kırsal nüfusun mevcut yaşam koşullarını suya erişim ile ilişkili olarak iyileştirmenin yolları araştırılmıştır. MWH’in rolü, hükümetin nüfusa su dağıtımını sürdürülebilir bir şekilde geliştirmesi için gerekli seçenekleri belirlemektir. Bunu için birçok araştırmalar yapılmıştır;

  • Sosyokültürel bilgi, tutum ve uygulamalar için anket çalışması
  • Merkezi, devredilen, orta düzeydeki ortaklar, STK’lar, özel sektör ve ilgili dernekler ile çeşitli paydaşlarla görüşmeler ve odak gruplar yürütülmesi
  • Benin Hükümeti’nin uygulayabileceği reform ve stratejik önerilerin teklifinin yapılması

Projenin ikinci aşaması ise, ulusal RWS stratejisinin sonuçlandırılması ve 2017-2030 yıllarının tamamına yayılan bir eylem planı ve gözlem-değerlendirme mekanizmasının sağlanmasıydı. Bunun için MWH, uygun su seviyelerini sağlamak için mevcut uygulamaları gözden geçirdi. Buna ek olarak yeni stratejinin uygulanması, iyileştirme yolları bulmak üzere değerlendirildi ve bir ulusal geçerlilik atölyesi düzenlendi. Sonuçlandırılmış plan Ulusal Su Konseyi’ne onay için sunuldu.

Christophe Leroy, Belçika Operasyon Direktörü; “ Uzak topluluklardaki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek adına uzmanlığımızı uygulama fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Bu mükemmel bir girişimdir ve Benin Hükümeti’nin gelişmiş bir su dağıtım sistemi için olumlu adımlar atmasına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.”