Brüksel – Konsorsiyumdaki pilot ortak olarak MWH global Hepimiz için Sürdürülebilir Enerji (SE4All) için AB Teknik Yadım Olanağı altında Batı ve Orta Afrikade yer alan 26 devlete teknik yardım sağlayan ihale verildi. SE4All BM tarafından ortaya konan küresel inisiyatif olup modern enerji hizmetlerine yönelik evrensel erişimi artırmaya katkıda bulunmayı bunun yanında enerji verimliliğindeki değeri ikiye katlamayı, ve global enerji karmasında yenilenebilir enerjinin payını ikiye katlamayı amaçlamaktadır.  MWH önderliği altındaki konsorsiyum SE4 Amaçlarına ulaşmada ve enerji sektörüne yönelik yatırımları artırmak için  ülke ve bölge seviyesinde  teknik yardım hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olacaktır. İhale her iki ülkede  elektrik ve sürdürülebilir enerjide ve enerji verimliliğinde  ulusal inisiyatiflere erişimi başlangıç değerlendirilmesi ve elde edilen bulgulara dayanarak enerji sektör politikaları konusunda yerel hükümetleri desteklemeyi, onlara gerekli kapasite oluşturma sağlamayı ve kamu özel sektör arasında ortaklıkları desteklemeyi içerir. Konsorsiyum aynı zamanda kırsal elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, enerji verimlilikleri ve enerji tasarrufları konusunda program oluşturma ve proje hazırlama konularında teknik yardım sağlayacaktır. MWH Global Avrupa Afrika Başlanı Wim Drossaert: Bu küresel inisiyatifte böyle önemli rol oynamak inanılmaz bir başarıdır. Proje bize Afrika kıtasında ekonomik ve toplumsal gelişme açısından fark oluşturma imkanı sağlayacak ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konusunda bilgi ve tecrübemizin vitrini olacaktır.

Brüksek MWH Global Operasyonlar müdürü Mads baden: Afrika’daki bir çok hayat için projenin neler elde edebileceği hususunda çok gururlu ve aynı zamanda alçakgönüllüyüz ve bu projenin Afrika’daki hayatlar üzerinde ölçülebilir etkide başarılı kılınması için gerçek sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.