MWH EgyptSEFFAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası” (EBRD); “Agence Francaise de Développement” (AFD) ve “Avrupa Yatırım Bankası” (AFD) işbirliği ile Mısır için yeni “Yeşil Ekonomi Finansman Programı”nın (GEFF) resmi açılışını, 21 Mart tarihinde bir etkinlikle, Kahire’de gerçekleştirdi. Şimdi, Stantec’in bünyesinde olan MWH; enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için 140 milyon avroluk bir kredi marjı olan ve MWH’in proje uygulamasını da yönettiği pilot EgyptSEFF programının varisi EBRD ile GEFF programının uygulanması ve teknik destek hizmeti için anlaşma imzaladı.

“GEFF” programı; “MısırSEFF” programı ile projenin ilk aşamasında tamamlanan diğer projelerin başarısı ile rekabet edebilecek uygun alt projelerin bir yapım aşamasını oluşturma kapsamında, Mısır’daki enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının kullanımının artırılmasını amaçlamaktadır.

Proje danışmanı olarak MWH’in rolü; uygun kredilere hak kazanmak için gerekli olan şartları yerine getirmek için alt borç alıcıları desteklemeye yönelik çeşitli tanıtıcı, bilinçlendirici pazarlama faaliyetleri ve geliştirme stratejilerini içermektedir. Proje, ayrıca; edinilen deneyimleri arşivleme ve enerji tasarrufu ve CO2 azaltımının değerlendirilmesi yoluyla fizibilite raporları ve vaka incelemeleri hazırlanması ve diğer ilgilenen kişilerin bu fırsatı paylaşmaya teşvik edilmesi ve başarıların devamını amaçlamaktadır ve Mısır’daki işbirlikli bankalara hizmet vermek de MWH’nin; eğitim, kapasite geliştirme ve teknik ve finansal yardım açısından önemli rollerinden biri olacaktır.

MWH Türkiye, Operasyonlar Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu:”Bu işbirliği anlaşmasının imzalanmasından büyük bir onur duymaktayız. Bu büyüme ve ilerleme; bizler için, projenin pilot aşamasında elde edilen başarıların bir göstergesi, kanıtı niteliği taşımaktadır. Bu vesile ile Mısır’da, sürdürülebilir enerji konusunda büyüyen pazar ihtiyacını karşılamadaki çalışmalarımıza ve katkılarımıza devam etmeyi büyük bir heves ve sabırsızlıkla beklemekteyiz “