28 Haziran, 2015

1.6 Milyar $ lık bu proje Miamia Dade Şehrindeki 2,3 milyon insana hizmet sunan üç adet bölgesel arıtma tesisinin iyileştirilmesini içerir.

Broomfield, Colo., Haziran  28, 2015 –Florida, 1.6B$ izin kararname program bölümünün bir parçası olarak su ve doğal kaynaklara odaklanan seçkin çözümler sağlayıcısına, Miami Dade Su Ve Kanalizasyon Dairesi (MDWASD), Miami Dade içerisinde yer alan üç adet büyük atık su arıtma tesisi ile ilgili kapsamlı rehabilitasyon işleri ihalesini verdi.

Central WWTP MWH

Üç adet tesis günlük 143 milyon galon arıtma kapasitesine  sahip (MGD) MDWASD’nin en eski ve en büyük varlığını, Her ikiside 112.5 MGD kapasiteye sahip  Kuzey ilçesindeki atık su arıtma tesisini ve Güney ilçesindeki atık su arıtma ve su ıslah tesisini içermektedir. Birleştirildiği zaman bu üç tesis Miami Dade ili sakinlerine temiz su sağlamada önemli rol oynarlar.

MDWASD Miami-Dade şehrinde yaşayan 2.3 milyon insana su ve atık su hizmetleri sağlar. Daire aynı zamanda günde 300 milyon galon su arıtır ve günlük 315 milyon galon su bertaraf eder. 2013 yılında İl Birleşik Devlet Çevre Koruma Kurumu, ABD Adalet Bakanlığı ve Florida Çevre Koruma bakanlığı ile sıhhi atık su aşırı akışlarını azaltma, arıtılmış atık su sınırlama ihlallerini ortadan kaldırma ve uygun kapasite yönetimi, işletme ve bakım (CMOM) uygulamaları sağlamak üzere uzlaşma kararı almak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Mutabakat karar üç önemli bileşenden oluşmaktaydı. Terfi istasyonu iyileştirmeleri, CMOM, ve üç adet bölgesel atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi. Proje toplam değeri  önümüzdeki 15 yıl için 1.6 milyar dolar seviyesindedir.

MWH proje kapsamı, hazırlık, final tasarımla ve yapım belgelerinin hazırlanması ve bunun yanında tüm atık su arıtma tesislerinin yapımı aşamasında izin ve ihale hizmetleri, tasarım hizmetleri ve projenin termin zamanlarını kesin olarak sağlamasını ve Mutabakat kararı programları ile tam uygun olmasını içerir.

North WWTP MWH

Üç adet atık su arıtma tesisinin rehabilitasyonu çok sayıda ekipman ve yapının 30 yaşını geçmesi nedeniyle karmaşıktır. Mevcut sistemlerin doğru uygulanmış haliyle temsillerini etkin şekilde üretebilmek için lazer gerçeklik yakalama özelliği öngörülmektedir. Tasarım için önemli tesisler 3 Boyutlu Bina Bilgi Modelleme  ile birlikte Geliştirme Özellikleri BIM forum seviyesi ile tanımlandığı şekilde uygulayacaktır.

Bu projeye katılmak MWH’ye Topluluk Ticari İşletme (CBE) katılımla ilgili güçlü izleme kaydı getirir. Burada ortakla birlikte ticari işletme liderliği projenin yerel ekonomi ile ilgili olumlu etkilere sahip olmasını ve yerel olarak destekleyici proje çözümlerini sağlamayı amaçlamaktadır. MWH CBE hedefinin 30% oranını karşılamayı taahhüt eder ve Florida da yer alan en iyi yeterliğe sahip ve en çok saygı gören şirketlerden oluşan (MWH çoğuyla on yıldan fazla süredir çalışmaktadır) ekip oluşturdu. MWH aynı zamanda yerel imalat olanaklarını desteklemek üzere yerel işgücü ile çalışmayı ve ambalajlama projeleri gerçekleştirmeyi taahhüt etti. Bu taahhüt Miami Dade ticaret ve yerel topluluğuna ekonomik kalkınma, eğitim ve akıl hocalığı ile uzun vadeli faydalar sağlayacaktır.

Görüntü: Güney Atık Su Arıtma Tesisi

MWH Amerika, Asya Pasifik kamu ve altyapı bölüm başkanı; Bizim Miami-Dade’teki uzun süreli varlığımız ve Güney Florida’da ayrıntılı proje tecrübemiz MWH’in bu işte ortak olmasını sağlayacaktır ve Miami Date Su ve Atık Su Departmanı liderliğinin yanında yenilikçi çözümleri geliştirme ve uygulamayı hedefliyoruz dedi. Bu projeler, Miami Dade’in Çevre Koruma Ajansı kurumu ile uygunluk çözümlerine yardımcı olmak için etkin su ve kanalizasyon çözümleri sağlamasına yardımcı olacaktır.

 

Central WWTP

 

Central WWTP