Filtre tesisi:1660 pound/gün (ppd) ozon kapasitesi

Kaliforniya bölgesi yeniden kullanma lideri Melanie Holmer ve Global Uygulama Lideri Katie Bell tarafından yazılan makalede ozon biyolojik olarak aktif filtrelerin kullanılması iç kısımlarda yer alan Tam Gelişmiş Arıtma (FAT) prosesi uygulayamayan topluluklarda içme suyunun yeniden kullanılmasını sağlamak için en maliyetli, verimli araçlardan birisidir. Önerilen arıtma alternatifi bu yerlerdeki su kaynaklarını artırma ile ilgili sabit kaynak sağlayabilir.

Mevcut durumda Kaliforniya  FAT kullanarak yüzey suyunu yenileme suretiyle dolaylı içme suyu yeniden kullanımına (IPR) izin verir. Bu proses içerisinde mikrofiltrasyon, RO ve UV gelişmiş oksidasyon yer almaktadır. RO ile karşılaşılan zorluk; tuzluluk, toksiklik ve yüksek miktarda kimyasal konsantrasyonları nedeniyle kolayca bertaraf edilemeyen konsantre atık akışı üretir. Sahil arıtma tesisleri okyanus tahliyeleri sayesinde toksik atık akışlarını seyreltme ve bertaraf etme olanağına sahiptir. Ancak kaliforniya’nın iç kısımlarının bertaraf etme olanağına sahip olmaması içme suyunun yeniden kullanım faydalarını ortadan kaldırarak bu becerilerini etkili şekilde yok etmektedir. Ozon BAF yönteminin   FAT’tan daha az maliyetle insan sağlığına yönelik  koruma sağlayacağını gösteren bu güncel çalışma ile birlikte Ozon BAF, iç kısımlarda yer alan topluluklara  su kalite giderleri ve su kaynaklarının güvenilirliği hususlarını da ele alırken içme suyu yeniden kullanımını artırma olanağı sağlar.

” Yeni filtrasyon metodu ile ilgili daha iddialı açıklamalar için Kaliforniya’nın iç kısımlarında içme suyu yeniden kullanılması için Ozon biyolojik aktif filtreleme:Faydalar ve engeller okuyunuz: “Ozone-Biologically Active Filtration For Potable Reuse In California’s Inland Communities: Benefits And Barriers.”