serbiaSırbistan’ın Avrupa Birliği üyesi olmaya hazırlanmasının bir parçası olarak Stantec’in bünyesindeki MWH, Louis Berger liderliğindeki bir konsorsiyumda, Avrupa Birliği’nin IPA katılım öncesi fonları finansmanı altında, Sırp yönetimine, ulaşım ve çevre altyapı projelerini hazırlamada destek verme konusundaki sözleşmeyi imzaladı.

Bu proje, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmak için mali ve teknik yardımla “ülkelerin geliştirilmesini” desteklemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından mümkün kılınmıştır.

Sırp Hükümeti’ni desteklemek için, MWH sözü edilen projelere teknik belgeler hazırlayacaktır. Aynı zamanda hazırlık ve uygulama kapasitelerini güçlendirmek adına her bir proje için özel bir kapasite geliştirme programı hazırlayacaktır.

Christophe Leroy, Belçika Operasyonu Direktörü; “ Bu proje, Sırbistan’daki altyapının geliştirilmesi için, aynı zamanda ülkenin geleceği ve Avrupa Birliği açısından sağlam bir temel oluşturmak için doğru yönde atılmış bir adımdır.”