Now How Africa MWH

  1. Afrika Hakkında Dünya Ekonomik Forumu-Kigali’de 11 -13 Mayıstarihleri arasında gerçekleştirildi ve 1500 delege katıldı.Dönüşümü yönlendirebilecek ve kalkınma mücadelelerinde kamu özel işbirliğini güçlendirecek dijital ekonomi katalizörlerini ele almak üzere ticaret, kamu ve sivil toplumdan yerel ve küresel liderleri bir araya getirdi.

Delegeler kıtada refahı paylaştırabilecek çeşitli stratejik eylemleri ve başarılı proje örneklerini tartıştı ve başarılı proje örneklerini ele aldı. Kıta için sürdürülebilir dahil edici kalkınma sonucu doğuracak politikaları uygulama ihtiyacına özel önem gösterildi.

MWH’in Afrika’da enerji ve sürdürülebilirlik için tahsis ettiği portalda yayınlanan Şimdi Afrika Nasıl makalesini okuyunuz: “Africa’s Growth Discussed in Rwanda“.